logo_bigNaša spoločnosť ponúka distribúciu a propagáciu farmaceutických výrobkov, marketingových a predajných služieb na území Slovenskej republiky vrátane kompletných služieb market access. Našou hlavnou činnosťou je propagácia a predaj produktov dodávaných našimi zahraničnými partnermi – farmaceutickými výrobcami. Spolupracujeme s výrobcami farmaceutických firiem na všetkých výkonných a manažérskych úrovniach a pomocou dlhodobých vzťahov s lekármi a slovenskými autoritami prinášame na trh kvalitné produkty.